Qumo Trainingen - Energiemanagement en Stresshantering

Hartcoherentie effectief bij reïntegratie

De afgelopen twee jaar is er een groot onderzoek gedaan naar de effectiviteit van re´ntegratietechnieken, BIMRA.

BIMRA staat voor Beoordelen van Interventies en Meetinstrumenten bij Re-integratie naar Arbeid.

Het betreft een project dat met financiering van het UWV is uitgevoerd en dat in april 2008 is afgerond.
Het project stelde zich ten doel een bijdrage te leveren aan de re´ntegratie van mensen met tijdelijk of permanent beperkte functionele mogelijkheden om te participeren in het arbeidsproces.
Er zijn 49 methodes onderzocht.

Het project is uitgevoerd door:

 • de sectie Sociale Geneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen
  (prof. dr. J.W. Groothoff, dr. S. Brouwer, dr. R.H. Bakker, drs. K. Overweg);
 • de afdeling Psychologie van Arbeid en Gezondheid van de Universiteit Maastricht
  (prof. dr. F.J.N. Nijhuis, drs. B. Pierik);
 • de afdeling Experimentele en Arbeidspsychologie van de Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen
  (dr. J.M.H. Schellekens, F.I. Abma, MSc).

Conclusie BIMRA 2008:
Het HeartMath Stress Reductie Programma is een effectieve interventie bij re´ntegratie.

Opmerkelijk is dat slechts 6 van de in totaal 49 onderzochte interventiemethodes als effectief zijn beoordeeld.


Positieve effecten op de gezondheid

De HeartMath methode kan belangrijke effecten hebben op de gezondheid. Research studies tonen aan dat gebruik van de HeartMath technieken leiden tot een staat van fysiologische coherentie. Hierbij is sprake van een meer efficiŰnt functioneren van ons zenuwstelsel, hart en vaatselsel, hormoonbalans en immuunsysteem.

Consequent gebruik van het HeartMath systeem heeft geresulteerd in significante verbeteringen bij onder meer:

 • vermoeidheidsklachten
 • slapeloosheid
 • angststoornissen, zoals faalangst
 • hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk
 • hartkloppingen
 • leerproblemen
 • ADHD
 • chronische boosheidgevoelens
 • diabetes
 • migraine
 • astma
 • depressie
 • leerproblemen
 • overgewicht

Resultaten van onderzoeken van het HeartMath Instituut wijzen in dezelfde richting.