Qumo Trainingen - Energiemanagement en Stresshantering

De wetenschap achter HeartMath

Sinds 1991 heeft het HeartMath Instituut in CaliforniŽ een grote hoeveelheid wetenschappelijk bewijs geleverd dat de methodiek werkt. Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met neurologen en cardiologen van verschillende universiteiten.

De centrale vraag in dit onderzoek was aanvankelijk: wat is de sleutel tot hogere prestaties onder stress.
Het onderzoek wees uit dat deze sleutel ligt bij het hart en dat de variabiliteit van het hartritme (HRV)
de belangrijkste indicator is. In de loop van het onderzoek bleek het hartritme niet alleen van essentieel belang voor het functioneren, ook in gezondheidsopzicht bleek het cruciaal.

HeartMath heeft twee zaken onderzocht of laten onderzoeken

 • Verbanden tussen het hart Ėhet lichaam Ė het brein
 • Technieken om ťťn en ander te beÔnvloeden

Enkele conclusies

 • Hoge prestaties komen voort uit een optimale balans tussen onze mentale, emotionele en fysiologische gesteldheid.
 • Emotionele stress is waarschijnlijk de grootste oorzaak van achterblijvende prestaties.
 • Stressreductie is de sleutel voor een verbetering van gezondheid en prestatie, alleen ontspanning is daarbij niet genoeg.
 • De werking van ons hart wordt sterk bepaald door onze emoties. Het hart heeft op zijn beurt weer een diepgaand effect op het functioneren van onze cognitieve functie, zoals de helderheid van ons denken, de strategische beslissingen die we nemen en de manier waarop we communiceren.
 • Negatieve emoties, zoals frustratie, resulteren in een chaotisch hart ritme. Dit kan leiden tot verminderd functioneren van het brein (cortical inhibition).
 • Focussen op een positieve emotie leidt tot een harmonisch hartritme. Dit resulteert in meer helderheid van denken (cortical facilitation).
 • De verbinding tussen hart en brein kan door het individu beÔnvloed worden, resulterend in significante verbeteringen in gezondheid, welbevinden en prestatie.

Uit research blijkt dat het genereren van informatie niet alleen in onze hersenen plaats vindt maar ook in het hart.
In feite gaat er meer informatie van het hart naar het brein dan omgekeerd. Het hart communiceert met het brein en de rest van het lichaam via ons zenuwstelsel en hormonale stelsel. Maar het hart is door de spieractiviteit ook verreweg de sterkste bron van bio-elektriciteit en elektromagnetische activiteit in ons lichaam.
De frequentie van onze hartslag heeft daarmee een diepgaand effect op het functioneren van ons denken maar ook op de meeste organen in ons lichaam.

Researchstudies tonen aan dat gebruik van de Heartmath technieken kan leiden tot een staat van fysiologische coherentie. Hierbij is sprake van een meer efficiŽnt functioneren van ons zenuwstelsel en van ons hart en vaatstelsel. Tevens is er meer balans in ons hormoonstelsel en in ons immuunsysteem. Dit uit zich in de praktijk door een hoger prestatievermogen, minder stress, verbeterd welbevinden en emotionele stabiliteit.

Klikt u hier voor een aantal resultaten van researchstudies:

 • www.heartmathbenelux.com/doc/OPD_CaseData_1000clients.pdf

 • www.heartmathbenelux.com/doc/OPD_Bld_Pressure_Study.pdf

 • www.heartmathbenelux.com/doc/American_Journal_of_Cardiology.pdf